Boligsalgsrapporter

Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS3600- Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste og vurderer behovet for reparasjoner fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet. Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig. For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utførtvisuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen. Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen. Boligsalgsrapporten setter tilstandsgrader fra 0 til 3. Hvorfor Boligsalgsrapport En undersøkelse viser at boligkjøpernes største bekymring er at boligens tilstand kan være dårligere enn forventet, med påfølgene uventede utgifter. Frykten er ikke ubegrunnet. Forbrukerrådet har også avdekket at syv av ti boliger viser seg å ha feil og mangler, og halvparten av dem oppdages ikke før seks år etter salget. Tallet fra forsikringsbransjen viser at så mye som 1 av 4 boligsalg ender i konflikt.
romsdalsmuseet