Skadetakst og skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange NTF- medlemmer har spesiell kompetanse på dette feltet En skadetakstmann møter kunden i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon. I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med NTFs skadespesialister for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting. Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra NTF gir god trygghet for et riktig resultat. Skader som skyldes skred, storm , stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. En rekke NTF- takstmenn inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norges Naturskadepool.
innerdals