Taksering av bolig

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende. Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier. Rapporten bygger på en gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. Også en verditakst beskriver boligens tekniske tilstand, men uten at det er gjort tilsvarende grundige undersøkelser. NTFs boligtakstmenn tilbyr også tilstandsrapporter, som beskriver avvik fra byggeforskriftene eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. I tillegg kommer en rekke takstprodukter laget for bestemte formål eller for å beskrive bestemte forhold ved boligen. Tjenestene innen boligtaksering omfatter følgende takstprodukter: Boligsalgsrapport Verditakst Tilstandsrapport Forhåndstakst Byggelånsoppfølging Reklamasjonsrapport Energimerking av boliger
seiletherocrop